รางวัล

โรงงานทอผ้าไหม ผ้าไหมคุณภาพ
OTOP ผ้าไหมลายเกร็ดเต่า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางผ้าไหมบ้านครัว
มผช. สินค้าคุณภาพ มาตราฐาน อุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

                                                         เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
                                                                        ตรานกยูงสีนำ้เงิน